فردا – جدال برای سهم 11 هزار میلیاردیحتما این روزها درباره کشمکش های به وجود آمده بر سر سند خودرو میان دادستانی و کانون سردفتران مطالبی را دیده و خوانده اید. دادستانی می گوید برگ سبز سند قطعی است و نیاز به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست که با مقاومت کانون سردفتران همراه شده است. فرهیختگان درباره دلایل این مقاومت گزارشی نوشته که در بخشی از آن آمده است: «درآمد دولت و دفترخانه‌ها از ثبت سند نقل و انتقالات خودرو با فرض قیمت نقل و انتقال پراید برای همه خودروها که کمترین هزینه نقل و انتقال است سالی حدودا ۱۱ هزار میلیارد تومان است.» کاربران به این گزارش واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: «حالا متوجه می شم که چرا سردفتردارها دارن مقاومت می کنن و تن به قانون نمی دن چون رقمی که سهم دفتردارهاست کم پولی نیست.»/ خراسان
 

دیدگاهتان را بنویسید