صندوق‌های سرمایه‌گذاری چه زمانی در رشد اقتصاد اثرگذارند؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی به‌ویژه در مواقع بحرانی و رکود دارند. این گزاره یک «اما»ی بزرگ دارد و آن «اما» نیز در بستر یک اقتصاد سالم، پویا، شفاف و قابل پیش‌بینی است.
نوشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری چه زمانی در رشد اقتصاد اثرگذارند؟ اولین بار در ریحان نیوز پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید