دانشگاه ها نمی توانند همه مأموریت ها را با هم پیش ببرند

محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، در رابطه با مأموریت‌های دانشگاه‌ها، گفت: آنچه که در سال‌های اخیر به خصوص در دو دهه اخیر برای دانشگاه‌ها به صورت یک مسیر ضروری مطرح شده، تحول دانشگاه‌ از حالت آموزش و پژوهش محوری به دانشگاه جامع‌محور و کارآفرین بوده است. وی افزود:دانشگاه‌های موفق دنیا مسیر خوبی را در رابطه با کارآفرینی طی کردند و توانستند اثر زیادی بر روی جامعه‌ خود و همچنین نحوه تفکر جهانی ایجاد کنند. احمدی با اشاره به اینکه دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم به ارائه خدمات به جامعه و کارآفرینی پرداختند، یادآور شد: دانشگاه ها باید در کنار سایر فعالیت‌های خود در حوزه فناوری، تجاری سازی نتایج پژوهش و کارآفرینی و توانمندسازی کارآفرینان فعالیت کنند تا بتوانند کسب و کار تخصصی خود را در جامعه به خوبی تعریف و کالای علمی خود را برای خدمت به جامعه به فروش برسانند. موارد ذکر شده نکاتی است که در سال‌های اخیر به عنوان مأموریت‌های مهم دانشگاه‌ها مطرح است.  رئیس دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به بُعد موضوعی مأموریت‌های دانشگاه‌ها پرداخت و گفت: هر کدام از دانشگاه ها ممکن است در بعد خاصی بتوانند فعالیت کنند به عنوان مثال برخی از دانشگاه‌ ها در حوزه‌هایی چون مهندسی، هنر، پزشکی و علوم زیستی دارای نقاط قوت خاص هستند و ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب علمی، در کشور را دارند و می توانند محور اصلی فعالیت‌ و تمرکز سرمایه‌ها و بودجه‌های خود را در آن زمینه انتخاب کنند. وی افزود: پرداختن به مأموریت های موضوعی تقریبا در دانشگاه‌های بزرگ کشور و دانشگاه‌هایی چون فنی و پزشکی مشخص بوده اما در دانشگاه‌های جامع به صورت شفاف تعریف نشده است. وی ادامه داد‌: در طول چهار سال گذشته ما در مورد دانشگاه تربیت مدرس بر اساس مطالعات swot،  نقاط قوت، ضعف، تهدید ها و فرصت ها را سنجش و در قالب طرح تحول راهبردی تعریف کردیم. درواقع چند مأموریت خاص را از نظر موضوعی برای دانشگاه تعریف کردیم که در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری‌های اصلی را انجام می دهیم. احمدی به مأموریت‌های دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد و گفت: بیوتکنولوژی، موضوع آب از منابع تا مدیریت و فناوری‌های مربوط و صرفه‌جویی‌های آنها و علوم زیستی به ویژه در حوزه سلول‌های بنیادی از ماموریت های تعریف شده این دانشگاه است. وی اضافه کرد‌: با توجه به اینکه  دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی موفقی دارد و ترکیب آن با علوم مهندسی و علوم پایه کاربردهای فراوانی را فراهم کرده است روی این چند محور تکیه کردیم. البته در رشته هایی مانند هنر هم ما دارای استعدادهای موفقی بودیم که آنها را در اولویت های دانشگاه قرار دادیم. تصور من این است که دانشگاه‌های جامع در این مسأله می‌توانند اقدامات سازنده ای داشته باشند.  *اولویت بندی دانشگاه ها در انجام مأموریت ها احمدی ادامه داد: دانشگاه ها نمی‌توانند همه مأموریت‌ها را با هم پیش ببرند و باید استراتژی و اولویت‌بندی انجام شود. انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دیدگاهتان را بنویسید