اقتصاد نیوز – قیمت دلار، یورو و درهم در بازار امروز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰


ریحان نیوز – به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز  امروز شاهد  کاهش اندک  قیمت دلار متشکل، قیمت یورو  و قیمت درهم بود. 

در اکو ایران ببینید،​​​​

قیمت دلار در بازار متشکل امروز
امروز دلار در بازار متشکل امروز – پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲ – با کاهش ۰.۱۲ درصدی به ۲۵,۲۵۶ (بیست و پنج هزار و دویست و پنجاه و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)
مقدار تغییر
درصد تغییر
تاریخ

۲۵,۲۵۶
-۳۲.۰۰
-۰.۱۲ 
11:26

۲۵,۲۸۸
۱.۰۰
۰
روز قبل

۲۵,۲۸۷
-۸۵.۰۰
-۰.۳۴
۲ روز پیش

 
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۶۱۳ (سی و یک هزار و ششصد و سیزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)
مقدار تغییر
درصد تغییر
تاریخ

۳۱,۶۱۳
-۶۵.۰۰
-۰.۲ 
11:20

۳۱,۶۷۸
۱۱۴
۰.۳۵
روز قبل

۳۱,۵۶۴
۳۱۸
۱
۲ روز پیش

 
قیمت پوند امروز
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۹۱ تومان کاهش، ۳۸,۰۰۰ (سی و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند

قیمت (تومان)
مقدار تغییر
درصد تغییر
تاریخ

۳۸,۰۰۰
-۹۱.۰۰
-۰.۲۴
11:20

۳۸,۰۹۱
۳۷۵
۰.۹۸
روز قبل

۳۷,۷۱۶
۲۷۲
۰.۷۲
۲ روز پیش

 
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۵۸۰ (هفت هزار و پانصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)
مقدار تغییر
درصد تغییر
تاریخ

۷,۵۸۰
-۱۰.۰۰
-۰.۱۳ 
11:26

۷,۵۹۰
۶۰
۰.۷۹
روز قبل

۷,۵۳۰
۰.۰۰
۰
۲ روز پیش

 
قیمت دلار کانادا امروز
 
در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۲۹ تومان کاهش، ۲۲,۳۵۱ (بیست و دو هزار و سیصد و پنجاه و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کانادا

قیمت (تومان)
مقدار تغییر
درصد تغییر
تاریخ

۲۲,۳۵۱
-۲۹.۰۰
-۰.۱۳
11:20

۲۲,۳۸۰
۲۰۹
۰.۹۳
روز قبل

۲۲,۱۷۱
۲۷۹
۱.۲۵
۲ روز پیش

  ∎​

دیدگاهتان را بنویسید