کاخ سفید: معتقد به دیپلماسی در قبال ایران هستیم

کاخ سفید همچنین مدعی شد آمریکا بر استفاده از دیپلماسی و تنش زدایی و کاهش خطرهای درگیری و تقویت بازدارندگی تمرکز می‌کند.
نوشته کاخ سفید: معتقد به دیپلماسی در قبال ایران هستیم اولین بار در ریحان نیوز پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید