هشدار برداشت غیرمجاز آب برای ۹۸۱ چاه

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه میزان آب مصرفی از آب‌های زیرزمینی باید مدیریت شود، گفت: برق ۹۸۱ چاه کشاورزی متخلف که سقف مجاز برداشت آب از منابع آب زیرزمینی را رعایت نکردند، بر اساس تکلیف قانونی قطع می‌شود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه میزان آب مصرفی از آب‌های زیرزمینی باید مدیریت شود، گفت: برق ۹۸۱ چاه کشاورزی متخلف که سقف مجاز برداشت آب از منابع آب زیرزمینی را رعایت نکردند، بر اساس تکلیف قانونی قطع می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید