نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی در دو سال گذشته + اینفوگرافیک

در دو سال گذشته، رشد اقتصادی متعلق به گروه نفت و کمترین رشد برای گروه کشاورزی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید