موفقیت‌های دولت در زمینه انضباط مالی و مهار کسری بودجه


بانک مرکزی در گزارشی فهرستی از موفقیت‌های دولت در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی، مهار کسری بودجه، انضباط مالی و رشد تولید ناخالص ملی ارائه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید