موج – از ایجاد 165 هزار شغل تا کمک 32.3 میلیون یوروی به انتقال آب خلیج فارسبه گزارش خبرگزاری موج، بانک پارسیان در راستای تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید و اشتغال در طرح‌های قابل‌توجه و تأثیرگذار بی‌شماری، در عرصه‌ی اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری و مشارکت کرده‌ است.
کورش پرویزیان با بیان اینکه منویات رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی می تواند بستر ساز توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور در شرایط تحریمی باشد، به بهانه، فرارسیدن ۲۹ بهمن ماه، سالروز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی بخشی از اقدمات انجام شده در بانک پارسیان در این باره را مورد اشاره قرار داد.
توسعه و تعمیق اشتغال در مناطق روستایی و ایجاد فرصت های شغلی مولد یکی از رویکردهای اصلی بانک پارسیان در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی بود که پرویزیان به آن اشاره کرده و گفت: بر اساس تفاهم نامه بانک پارسیان، بنیاد برکت وصندوق قرض الحسنه بانک پارسیان 12،500 میلیـارد ریـال تسـهیلات قرض الحسـنه به حـدود35 هزار طرح اشـتغالزایی اجتماع محور بنیاد برکت در مناطق محروم پرداخت شده است .
وی همچنین تاکید کرد : برای توسعه اشتغال روستایی وکاهش بیکاری، قرارداد سه جانبه ای بین بانک پارسیان، بنیاد برکت و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری امضا و 1،553میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.
اختصاص 32.3 میلیون یورو به طرح انتقال آب خلیج فارس
محرومیت زدایی و ارتقا عدالت اجتماعی از دیگر رویکردهای اصلی بانک پارسیان برای رسیدن به اهداف اقتصادی مقاومتی بود .
آنگونه که مدیرعامل بانک پارسیان اعلام کرده، برای ایجاد عدالت اجتماعی حدود 32/3میلیون یورو اعتبار برای طرح انتقال آب خلیج فارس به کویر مرکزی ایران و آب شـیرین کن اختصاص یافته است .
وی با بیان اینکه دسترسی به آب سالم ابتدایی ترین حق هر ایرانی است، افزود: به همین دلیل بانک پارسیان در 21 طرح آبرسـانی به شـهرها و روسـتاها و منـاطق محروم که مربوط به 14 استان کشور بوده مشارکت داشته و 16،500میلیارد ریال نیز اعتبار در این بخش ها هزینه کرده است.
پارسیان بسترساز توسعه صادرات نفتی
مدیرعامل بانک پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشوری به شکوفایی اقتصادی نمی رسد ، جز با توسعه صادرات ، افزود: بانک درطرح هـای اکتشـاف و اسـتخراج نفت از میـادین مشترک فازهای11 الی24 پارس جنوبی وخطوط لوله سراسـری6 ،9و 11 انتقال گاز با اعتباری حدود 4میلیارد دلار مشارکت داشته است. همچنین با شرکت نفت و گازکنگان درجهت صیانت از منابع ملی با سهم الشرکه این بانک به مبلغ 1میلیارد دلار شرایط را برای توسعه صادرات بیشتر فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به مشـارکت بانک پارسیان در طرح احـداث پالایشـگاه نفت در میـادین مشترک با شـرکت پالایش پارسـیان سـپهر ، افزود : هدف اصلی این طرح افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش منابع زیرزمینی به مبلغ661میلیون دلار و 10میلیون یورو بعلاوه 6،346میلیارد ریال بوده است .
این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: مشارکت 600 میلیون دلاری درطرح اکتشاف واسـتخراج نفت از میادین مشترک مانند یاران شمالی ، مشارکت در سـندیکای تأمین مالی پروژه پالایشـگاه گاز بیـدبلنـدخلیـج فارس با هـدف ارزآوری و توسعه ظرفیت های تکمیل زنجیره ارزش به مبلغ350میلیون دلار از دیگر کارهای انجام شده توسط بانک پارسیان برای صیانت از تولید و صادرات بوده است
اما بنگاه های کوچک و متوسط که اصلی ترین نقش را در اشتغالزایی کشور را دارند از حمایت های بانک پارسیان بی نصیب نبوده اند. آنگونه که مدیرعامل بانک پارسیان اعلام کرده ،حدود 57،325 میلیارد ریال اعتبار در قالب اعطـای تسـهیلات و صـدورضـمانت نـامه وصـدور اوراق گـواهی اعتبـار مولـد(گـام) برای شرکت های کوچک ومتوسط پرداخت شده است .
گفتنی است توسعه و تعمیق اشتغال در مناطق روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، محرومیت‌زدایی و کمک به ارتقاء عدالت اجتماعی ، کمک به تأمین امنیت غذا و دارو ، حمایت از تولید داخلی ، سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی، توسعه صادرات ، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی 9 رویکرد اصلی بانک پارسیان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

دیدگاهتان را بنویسید