مشرق – قیمت پژو پارس در بازار +جدول


به گزارش مشرق، پژو پارس TU۵ سفارشی و پژو پارس TU۵ سفارشی ELX با کاهش ۲۰ میلیون تومانی نسبت به آخرین روز معاملاتی گذشته به ترتیب ۷۱۵ و ۷۷۷ میلیون تومان قیمت خورد.

نام خودرو
مدل-کارکرد
قیمت بازار (تومان)
تغییر قیمت بازار

پژو پارس
۱۴۰۱ (صفر)
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰-

پژو پارس سفارشی
۱۴۰۱ (صفر)
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰-

پژو پارس سفارشی ELX
۱۴۰۱ (صفر)
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰-

پژو پارس TU۵
۱۴۰۱ (صفر)
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰-

پژو پارس TU۵ سفارشی
۱۴۰۱ (صفر)
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰-

پژو پارس TU۵ سفارشی ELX
۱۴۰۱ (صفر)
۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰-

دیدگاهتان را بنویسید