فردای اقتصاد – افزایش قیمت ۵ تا ۱۲ میلیون تومانی برخی خودروها در بازار


اقتصادآنلاین: قیمت پژوپارس LX صفر، در بازار به ۶۲۸ میلیون تومان رسیده است و با افزایش ۷ میلیون تومانی به ۶۳۵ میلیون تومان رسید.
پژو پارس XU۷P سال، به ۵۱۵ میلون تومان رسید و امروز با افزایش ۵ میلیونی به ۵۲۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین پژو پارس ELX-TU۵ در بازار به ۶۴۸ میلیون تومان رسیده است و با افزایش ۱۲ میلیون تومان به ۶۵۵ میلیون تومان رسید.
همچنین پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ در بازار به ۵۹۳ میلیون تومان رسید و با افزایش ۷ میلیون تومانی به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کارخانه پژو پارس
قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است.
قیمت این پژو پارس XU۷P سال سفارشی در نمایندگی ۳۰۹ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی هم ۳۳۳ میلیون تومان است.
همچنین قیمت پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید