شرکت های دانش بنیان با برخی چالش های حقوقی در ثبت اختراع مواجهند

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق امروز در یک گفت و گوی خبری در خصوص ثبت اختراع محصولات دانش بنیان و چالش های این مسیر تا تجاری سازی اظهار کرد:  گفت: بی شک یکی از الزامات مهم برای توسعه و تقویت مولفه ها و شاخص های اقتصادی حمایت از دانش بنیان ها و استارتاپ ها در دراز مدت است و  شروع این فرآیند برای مؤسسات و شرکت های دانش بنیان از ثبت اختراع آغاز می‌گردد. رضایی زارعی افزود: فرآیند تجاری سازی در مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان فرآیندی چند بعدی است که یکی از نخستین مراحل ابتدایی آن ثبت اختراع محصولات دانش بنیان است. وی در ادامه اظهار کرد: اگر در سیستم حقوقی ما برای ثبت اختراع مسیر قابل اعتماد و امنی برای مخترعین دانش بنیان ها وجود نداشته باشد طبیعتا شاهد تضعیف کیفیت اختراعات و رشد کمی آنها خواهیم بود چرا که باید مخترعین و شرکت های دانش بنیان اطمینان داشته باشند که درآمد حاصله از اختراعاتشان به جیب خودشان خواهد آمد. این پژوهشگر حقوق در ادامه بیان داشت: متاسفانه اشخاصی که در سازمان ثبت اختراع به بررسی کمی،کیفی، ماهوی و شکلی اختراعات می‌پردازند اغلب دانش و مجموعه اطلاعات کامل را بر حوزه علم و فناوری ندارند و این مهم سبب اخلال جدی در این امر می‌شود. رضایی زارعی در پایان گفت: هرچند که کار هایی در جهت بهبود این مسیر صورت گرفته است از جمله آنکه سازمان ثبت اختراع با واسپاری سنجش کمی و کیفی این مهم به دانشگاه ها و مراکز علمی از افراد متخصص در حوزه علم و فناوری استفاده می‌کند تا بررسی و سنجش علمی و دقیق تری انجام دهد اما همین امر هم سبب چالش هایی از قبیل دزدی و سرقت علمی شده است و آنچه مشخص است باید یک مجموعه قوانین متقن و مستوعب در خصوص ثبت اختراع های شرکت و مؤسسات دانش بنیان ایجاد شود. پایان پیام/


شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

دیدگاهتان را بنویسید