ریحان نیوز – تغییرات قیمت انواع سمند (فروردین، اردیبهشت و خرداد) / ریزش سنگین قیمت سورن پلاس! + جدول

LX EF۷
۱۴۰۱ | ایران خودرو
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

LX XU۷
۱۴۰۱ | ایران خودرو
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

LX XU۷
۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

LX EF۷ دوگانه سوز
۱۴۰۰| ایران خودرو
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

LX EF۷ دوگانه سوز
۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن پلاس بنزینی
۱۴۰۱ | ایران خودرو
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن پلاس دوگانه سوز
۱۴۰۱ | ایران خودرو
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید