رویدادایران – تب قیمت موز بالا گرفت/ حداکثر نرخ هر کیلو هویج ۱۴ هزار تومان

محصول
قیمت هر کیلو گرم

سیب گلاب پاییزه 
۱۵ تا ۲۲ هزار تومان

سیب لبنانی زرد
۹ تا ۱۶ هزار تومان

شلیل شبرنگ سیبی
۱۵ تا ۲۲ هزار تومان

شلیل شمس
۲۰ تا ۳۰ هزار تومان

گلابی بیروتی
۲۰ تا ۳۵ هزار تومان

لیموشیرین
۱۲ تا ۱۷ هزار تومان

انار
۱۵ تا ۲۲ هزار تومان

نارنگی تخم ژاپنی
۱۲ تا ۱۸ هزار تومان

نارنگی انشو 
۸ تا ۱۴ هزار تومان

هلو انجیری
۱۵ تا ۲۵ هزار تومان

موز
۲۴ تا ۲۸ هزار تومان

سیب لبنانی قرمز
۸ تا ۱۶ هزار تومان

دیدگاهتان را بنویسید