روزنامه ۱۹دی – قیمت ها تا پایان سال ثابت می‌ماند


ریحان نیوز –
احسان خاندوزی در حاشیه آئین نکوداشت روز حسابدار در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علیرغم برنامه‌ها و وعده‌های داده شده، کاهشی در نرخ تورم دیده نمی‌شود اظهار کرد: اتفاق قابل توجهی که رخ داده این است که با توجه به هدف‌گذاری‌هایی که انجام شده بود که هم نقدینگی کنترل شود تا سرعت و شتاب افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کند و هم ناترازی در بودجه و در شبکه بانکی کنترل شود که مجموع این اقدامات منجر به کنترل تورم شود، این دو اقدام تقریباً مطابق هدف انجام شده است.وزیر اقتصاد ادامه داد: هم در موضوع نقدینگی و هم شبکه بانکی این اهداف طبق آنچه که پیش بینی شده در حال انجام است بنابراین چشم انداز این است که تاپایان سال بتوانیم ثبات تورمی را حفظ کنیم.وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه هدف ثبات همین نرخ فعلی تورم است با تحقق وعده کاهش نرخ تورم، گفت: کاهش تورم نسبت به سال گذشته و ثبات قیمت‌ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت.خاندوزی در پاسخ به سوال مهر در مورد واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی هم تصریح کرد: هنوز با وزارت صمت به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. پس از حضور آقای علی آبادی در وزارت صمت قرار بود نسبت به برنامه قبلی اصلاحی صورت گیرد که امیدواریم برنامه قبلی با نظر وزیر صمت اصلاح شود.∎​

دیدگاهتان را بنویسید