روزنامه جهان‌اقتصاد وزیر جهاد کشاورزی بر توجه بیشتر به هنرستان‌های کشاورزی تاکید کرد قرعه‌کشی به هیچ عنوان حتی برای مدت کوتاه فضای بازار خودرو را مدیریت نمی‌کند تثبیت حدود یک میلیون هکتار از اراضی ملی حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری در سامانه کاداستر سازمان ثبت

روزنامه جهان‌اقتصاد – قیمت تخم مرغ ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان شد
وزیر جهاد کشاورزی بر توجه بیشتر به هنرستان‌های کشاورزی تاکید کرد
قرعه‌کشی به هیچ عنوان حتی برای مدت کوتاه فضای بازار خودرو را مدیریت نمی‌کند
تثبیت حدود یک میلیون هکتار از اراضی ملی حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری در سامانه کاداستر سازمان ثبت – ریحان نیوزدیدگاهتان را بنویسید