روزنامه تعادل – سامانه یکپارچه عرضه خودرو حذف شد/ عرضه جدید خودرو چه شرایطی خواهد داشت؟


ریحان نیوز –

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرد: روش فروش خودرو تغییراتی داشته است و سومین سامانه یکپارچه فروش خودرو برگزار نمی‌شود.
به گزارش مهر، به گفته منطقی، با توجه به افزایش عرضه خودروها و آغاز واردات، بازار خودرو به یک تعادلی می‌رسد و دیگر نیاز نیست تا فروش خودرو به روش قبل اجرا شود. روش عرضه به صورت فروش مستقیم و از کارخانه خواهد بود.
وی گفت: عرضه جدید خودرو از ۸ مهرماه شروع می‌شود. روش عرضه به صورت فروش مستقیم و از کارخانه است و در سامانه ثبت خواهد شد.
 
∎​

دیدگاهتان را بنویسید