رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۳ درصد خواهد شد


صندوق بین المللی پول عنوان کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری سه درصد خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید