جوان – نقش اجرای سامانه مؤدیان در کاهش فرار مالیاتی مشاغل و اصناف

ریحان نیوز –
یکی از دلایل کلیدی اصلاحات مالیاتی، ناعادلانه بودن سیستم فعلی است که در آن صاحبان مشاغل در مقایسه با حقوق بگیران دولتی، به‌رغم اینکه اغلب درآمد بسیار بیشتری دارند، مالیات کمتری می‌پردازند. این نابرابری نیاز به پرداختن به مکانیسم پرداخت مالیات از سوی اصناف را برای تضمین یک سیستم مالیاتی عادلانه برای همه برجسته می‌کند. با هدف قرار دادن فرار مالیاتی در اصناف، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند همه مشاغل سهم منصفانه مالیات خود را دارند و زمین بازی را برای همه مالیات دهندگان یکسان می‌کند. آمار‌های مربوط به سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد مالیات سرانه پرداخت شده از سوی مشاغل بسیار پایین بوده و کارمندان دولت ۵/۱ برابر بیشتر از مشاغل پرداخت می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده عدم تعادل واضح در سیستم مالیاتی است، جایی که برخی از اصناف از نقاط ضعف یا اجرای سهل‌انگیز سود می‌برند و در نتیجه پرداخت‌های مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. چنین تفاوت‌هایی در پرداخت‌های مالیاتی نه تنها بر درآمد دولت تأثیر می‌گذارد، بلکه با اجازه دادن به گروه‌های خاص برای بهره‌مندی نامتناسب از کالا‌ها و خدمات عمومی، نابرابری را تداوم می‌بخشد. اصلاح مکانیسم نظام مالیاتی با اصلاح مالیات‌ستانی از اصناف برای تأمین درآمد لازم برای دولت‌ها جهت تأمین منابع مالی خدمات عمومی و زیرساخت‌ها ضروری است. مالیات‌ها منبع اصلی درآمد دولت هستند و بدون مکانیسم‌های وصول مناسب، خدمات ضروری مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و توسعه زیرساخت‌ها می‌توانند آسیب ببینند. با حصول اطمینان از اینکه اصناف سهم منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، دولت‌ها می‌توانند بهتر منابع را برای رفع نیاز‌های جامعه به عنوان یک کل تخصیص دهند. مالیات نقش حیاتی در توزیع مجدد ثروت و کاهش اختلاف درآمد در یک جامعه ایفا می‌کند. با این حال، زمانی که اصناف درگیر فرار مالیاتی می‌شوند، این روند توزیع مجدد تضعیف می‌شود، زیرا بار به دوش کسانی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، منتقل می‌شود. این امر نابرابری را تداوم می‌بخشد و می‌تواند منجر به ناآرامی اجتماعی و نارضایتی بین مردم شود. با اصلاح مکانیسم پرداخت مالیات از سوی اصناف، دولت‌ها می‌توانند توزیع عادلانه ثروت و انسجام اجتماعی را تضمین کنند. علاوه بر این، فرار مالیاتی در اصناف نیز مانع رشد اقتصادی و بهره‌وری می‌شود. هنگامی که اصناف خاصی از مالیات فرار می‌کنند، مزیت ناعادلانه‌ای نسبت به کسب و کار‌های سازگار به دست می‌آورند که منجر به یک زمین بازی نابرابر می‌شود. این امر مشاغل قانونی را از سرمایه گذاری و رشد منصرف می‌کند، زیرا آن‌ها با هزینه‌های بالاتر و افزایش رقابت از جانب کسانی که از مالیات فرار می‌کنند، روبه‌رو هستند. برای دستیابی به اصلاحات مالیاتی معنادار، دولت‌ها باید بر چندین حوزه کلیدی تمرکز کنند؛ اولاً، نیاز به تقویت اقدامات اجرایی مالیاتی و منابع برای شناسایی مؤثر و مجازات فراریان مالیاتی وجود دارد. این را می‌توان از طریق افزایش همکاری بین بخش‌های مختلف با سازمان امور مالیاتی، بهبود جمع آوری داده‌ها و استفاده از فناوری برای ردیابی تراکنش‌های مالی ذیل سامانه مؤدیان به دست آورد. علاوه بر این، باید مجازات‌ها و بازدارنده‌های سخت‌تر برای فرار مالیاتی، مانند جریمه‌های سنگین و حبس برای جلوگیری از رعایت نکردن قوانین در نظر گرفته شود. دوماً، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید که درآمد حاصل از اصناف را با دقت بیشتری نشان می‌دهد، بسیار مهم است. این ممکن است شامل بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی موجود باشد تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها جامع هستند و همه منابع درآمد مربوطه را پوشش می‌دهند. معرفی مکانیسم‌های مالیاتی جدید، مانند سیستم مالیاتی مترقی‌تر مبتنی بر مجموع درآمد افراد می‌تواند به حل مسئله فرار مالیاتی از سوی اصناف و ترویج توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی کمک کند. در پایان، اصلاح مکانیسم پرداخت مالیات از سوی اصناف به دلیل فرار مالیاتی گسترده و شیوه‌های مالیاتی ناعادلانه‌ای که در حال حاضر وجود دارد، بسیار مهم است. با پرداختن به این مسائل، دولت‌ها می‌توانند سیستم مالیاتی عادلانه‌تری را تضمین کنند، درآمد لازم را برای خدمات عمومی فراهم کنند، توزیع مجدد درآمد را ترویج و رشد اقتصادی را تقویت کنند. از طریق افزایش اقدامات اجرایی، بازتعریف پایه‌های مالیاتی و افزایش آگاهی میان اعضای صنف، دولت‌ها می‌توانند یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و پایدارتر ایجاد کنند که به نفع کل جامعه باشد.

∎​

دیدگاهتان را بنویسید