جوان – ‌قیمت روغن و برنج‌ کاهش یافترئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت برنج بیان داشت: قیمت برنج ایرانیِ بار قدیم با کیفیت ضعیف به سمت متوسط (پرمحصول) هر کیلو 75 هزار تومان بوده است که قیمت بارِ جدید این نوع برنج به حدود 40 تا 45 هزار تومان رسیده است. 
وی اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم برنج اعلا در حال حاضر بین 90 تا 115 هزار تومان است و این در حالی است که تا دو ماه پیش قیمت هر کیلوگرم برنج اعلا بین 100 تا 130 هزار تومان بود. 

دیدگاهتان را بنویسید