جماران – ارزش سهام عدالت امروز 25 بهمن 1400 چقدر شد؟ افزایش 92 هزار تومانی سهام عدالت 532 هزار تومانی+ جدولشاخص کل بازار بورس نیز با 7349 واحد افزایش در ارتفاع 1.283.345 و شاخص هم وزن در ارتفاع 325.505 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3802 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5136 هزار میلیارد تومان قرار داد. 
بیشترین تاثیرگذاری برشاخص بازار بورس از سوی نمادهای فولاد، فارس، فملی، نوری، وپاسار، خودرو و فسبزوار بیشترین تاثیرگذاری برشاخص فرابورس از سوی نمادهای بپاس، تجلی، فزر، اتکای، آریا و شبصیر بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز  با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 25 بهمن 1400

نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم (تومان)
تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  
1103
1168

شگویا
1000
49

شاوان 
12075
5

دانا
99
45

بنیرو  
171
3

رمپنا 
1309
143

اخابر
659
244

کگل 
2213
107

حکشتی‌ 
1199
80

فولاد 
1048
2520

فولاژ 
759
48

فخوز 
 503
116

ساراب
 1622
9

ورنا 
253
3

حپترو
1616
1

کچاد 
2970
237

وپست 
331
16

مارون 
17040
49

شپنا  
570
416

شتران 
436
2600

شبندر 
670
930

بسویچ
1037
9

وبملت
310
305

وبصادر 
193
1427

خاور 
129
420

وتجارت  
184
1822

 فایرا
1643
32

شراز 
11635
4

جم
4367
42

فملی
701
1840

سدشت
2254
8

بفجر 
1028
38

وتوصا
949
12

 شبریز 
3433
41

خساپا 
162
36

لکما 
71
22

بترانس 
161
3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (25بهمن 1400) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و736 هزار و 941 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم (تومان)
تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  
1103
2292

شگویا
1000
47

شاوان 
12075
4

دانا
99
16

بنیرو  
171
3

رمپنا 
1309
137

اخابر
659
239

کگل 
2213
104

حکشتی‌ 
1199
78

فولاد 
1048
2520

فولاژ 
759
73

فخوز 
 503
296

ساراب
 1622
9

ورنا 
253
3

حپترو
1616
1

کچاد 
2970
181

وپست 
331
16

مارون 
17040
47

شپنا  
570
1008

شتران 
436
2090

شبندر 
670
912

بسویچ
1037
9

وبملت
310
299

وبصادر 
193
1400

خودرو
202
47

وتجارت  
184
1788

 فایرا
1643
31

شراز 
11635
4

جم
4367
41

فملی
701
1473

سدشت
2254
8

بفجر 
1028
38

وتوصا
 949
12

 شبریز 
3433
15

خساپا 
162
39

لکما 
71
22

بترانس 
161
3

دیدگاهتان را بنویسید