تفسیر قانون کار که افزایش حداقل دستمزد باید منطبق با نرخ تورم باشد، نادرست است – ریحان نیوز

دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. این متناسب سازی در سال اول به میزان 40 و در سال های دوم و سوم هرکدام 30 درصد مابه التفاوت تا 90 درصد یادشده خواهد بود. بند ث ماده 31 حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (3) بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 1/ 4/ 1400، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده …

با اشاره به قانون کار، بیان کرد:طبق ماده 41 قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می دهد و باید تنظیم کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین راستا ادامه داد: قانون کار ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی همچنین تأکید …

…، نادرست است احمد غریوی یوسف آباد،مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برداشت که حداقل دستمزد می بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده 41قانون کار) است. وی با بیان اینکه طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته …

،مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برداشت که حداقل دستمزد می بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده 41قانون کار) است. وی با بیان اینکه طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد می …

کارگران را با نرخ جهانی و دلاری محاسبه نمی کنند؟ موسوی توضیح داد: پاسخ این سوال معلوم است. چون اینجا دلاری بودن و جهانی شدن به نفعشان نیست. با این همه، ماده 41 قانون کار، صراحتا تاکید دارد که مزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه و اعلام شود. موسوی بیان کرد: تعیین هر رقمی پایین تر از نرخ تورم واقعی به عنوان حداقل دستمزد، مغایر نص صریح قانون و موجب تضییع حق کارگران عزیز و تلاشگر کشور است و مسئولان تصمیم گیر در این زمینه باید این صراحت قانونی را مد نظر قرار دهند. منبع:ایسنا کد خبر 491937 …

دیگر عناوین خبر های حوزه کار و تعاون بود. در هفته جاری جلسات شورای عالی کار با رویکرد بررسی دستمزد 1403 برگزار شد، ولی به گفته مقامات کارگری هیچ توافقی روی رقم سبد معیشت خانوار کارگری حاصل نشد.گروه کارگری معتقد است سبد معیشت کارگران که مبنای تعیین افزایش مزد در مذاکرات دستمزد است باید بر مبنای نرخ گذاری عادلانه تعیین شود در حال حاضر هر دو گروه روی تورم بهمن ماه که از سوی بانک مرکزی 42. …

و بعد اعلام نظر می کنند و آن چیزی که اعلام کنند، ملاک عمل خواهد بود. مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی: تفسیر قانون کار که افزایش حداقل دستمزد باید منطبق با نرخ تورم باشد، نادرست است غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده 41 قانون کار) است. مدیرکل …

اظهارنظر کند، اظهارنظر یک نماینده یا یک فرد ملاک عمل نیست اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتما ما روی چشم مان قرار می دهیم. در ادامه حتما بخوانید انتظارات کارگران از نمایندگان مجلس مدیرکل روابط کار وزارت کار: تفسیر قانون کار که افزایش حداقل دستمزد باید منطبق با نرخ تورم باشد، نادرست است مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با …

است. وی در ادامه که این افزایش موجب تورم بیشتر شده است یا خیر، توضیح می دهد: روایت هایی است، مثلاً وزیر کار فعلی چنین انتقادی دارد ولی من نمی دانم این انتقاد را براساس چه شواهدی می کند، درصورتیکه مطالعات این را نشان نمی دهد. افزایش حداقل دستمزد، نه تنها باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها نشده است، چون عامل ایجاد تورم چیز دیگری است؛ بلکه منجر به افزایش اشتغال هم شده است؛ چون شما وقتی دستمز …

…؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ بطوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست. در این شرایط اجرای بند 2 ماده 41 قانون کار برای خروج از بن بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین …

دستمزد باید منطبق با نرخ تورم باشد، نادرست است غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده 41 قانون کار) است. مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به اینکه سه جانبه گرایی با مشارکت دولت، کارگران و کارفرمایان به عنوان اصلی مهم در قانون کار …

ساعت 24- غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده 41 قانون کار) است.

گروه اجتماعی – سید محسن عبدالهی: مطابق معمول در ایام پایانی سال جلسه ای مهم با موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران با مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران تشکیل می شود. جلساتی که قرار است خروجی آن مشخص شدن دستمزد سال بعد قشر حقوق بگیر کارگر باشد. به صورت شکلی قرار است که این نشست ها سه جانبه باشند و طی بحث و گفتگو میان طرفین، به یک نتیجه مناسب که خواسته …

،مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برداشت که حداقل دستمزد می بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده 41قانون کار) است. وی با بیان اینکه طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد می گوید: …

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی؛ مهندس قربان نباتیان مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ضمن بیان این خبر گفت: مشمولین قانون کار که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و حق بیمه مدت مزبور را به صندوق تامین اجتماعی پرداخته باشند می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند. وی خاطرنشان کرد: افراد …

با دریافت مطالبات و تقویت منابع مالی متناسب سازی یا همسان سازی را برای بازنشستگان و کارگران صندوق تأمین اجتماعی اجرا کند اما متاسفانه افزایش تورم، افسارگسیخته افزایش نرخ دستمزد سال آینده را بی تاثیر خواهد کرد. درویشی با بیان اینکه در این شرایط نیاز است تا وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی در اجرای برنامه جامع تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی، ارائه پیش نویس مصوبات مورد نیاز خود جهت طرح …

داود جوانی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه کارگران بزرگترین سرمایه تولید کشورند، اظهارداشت: نگاه کارفرمایان برای رشد تولید حمایت از جامعه کارگری است. وی با اشاره به اینکه پرداخت مزد باید با درنظر گرفتن تورم باشد، گفت: در تعیین سبد معیشت خانوار و نیز حداقل حقوق و دستمزد داده های رسمی از مرکز آمار مرجع تصمیم گیری های …

…: با طراحی مسیر اجرا و تعیین ماموریت های قابل واگذاری به مردم و در نظر گرفتن حوزه های متنوع فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گره خوردن آن با زندگی آحاد جامعه در حوزه های رفاه، مراقبت و خدمات اجتماعی، اشتغال و مهارت، نظام بیمه و سلامت، بازنشستگی، روابط کار، کارآفرینی، فرهنگ کار و جوانی جمعیت سند مردمی سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد . وی افزود: برای به حداکثر رسانی مشارکت و نقش مردم با تاکید بر برکات به میدان آوردن مردم در اداره دولت، جهت اجرای موفق برنامه های مردمی سازی وزارتخانه با هدف افزایش رضایتمندی و امید آفرینی جامعه این اقدام صورت گرفت . …

برنامه را در ادامه می بینید: سؤال: اساساً منطق تصمیم گیری در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد چیست؟ با توجه به اهمیت موضوع تورم در زندگی کارگران، نباید موضوع تورم را بیشتر در حقوق کارگران لحاظ کرد؟ علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار : ما تصمیم تعیین حداقل مزد برای سال بعد را معمولاً در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با …

تأمین کنند، اما در مقابل برخی کارشناسان و کارفرمایان معتقدند افزایش حقوق به میزان تورم خودش به تورم بیشتر منجر می شود و عملاً مشکلی را از کارگران حل نمی کند. سؤال: اساساً منطق تصمیم گیری شما در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد چیست؟ با توجه به اهمیت موضوع تورم در زندگی کارگران، نباید موضوع تورم را بیشتر در حقوق کارگران لحاظ کرد؟ علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت تعاون …

دستمزد زمینه ها و چالش ها-طرد ساختاری کارگران همچنین در این شماره مصاحبه اختصاصی با سردار علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز به چشم می خورد. این ویژه نامه بخشی از شماره پنجم نامه جمهور است که به دلیل ضرورت موضوع فصل سرکوب دستمزد آن به صورت رایگان منتشر شده است. برای مطالعه این ویژه نامه می توانید از اینجا دانلود کنید. …

بر اساس منابع مصوب لایحه بودجه 1403 میانگین رشد حقوق کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان در سال آینده 20 درصد خواهد بود. صولت مرتضوی وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی در حاشیه هیات در جمع خبرنگاران با بیان اینکه “تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است” بیان کرد: باید از هفته آتی جلسات شورای عالی کار برگزار شود. البته جلسات کارشناسی برگزار شده و شاخص ها در دست بررسی است. …

به گزارش ریحان نیوز، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1403 با توجه به نزدیک شدن روزهای پایان سال حساسیت تشکل های کارگری را (باتوجه به تجربه تعیین مزد سال گذشته به میزانی کمتر از نرخ تورم) بیش از ادوار گذشته برانگیخته است. سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور) با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار در این روزها اظهار کرد: نرخ تورمی که جامعه کارگری طی 5 سال اخیر تجربه …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)؛ حداقل دستمزد سالانه کارکنان مشمول قانون کار طبق ماده 41 این قانون هر ساله باید در نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست وزیر کار تعیین شود. به صورت جدی از اواسط اسفند ماه امسال مذاکرات در خصوص ابعاد مختلف موثر در تعیین دستمزد 1403 در قالب جلسات کارگروه مزد ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان هر سه گروه …

سبد معیشت بین 23 تا 25 میلیون است، توقع می رود که دستمزد ها به همین اندازه و برای تامین حداقل ها افزایش پیدا کند. قطعا با توجه به رقم 7 میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد فعلی بسیار دور از تصور است و نمی توان دولت را مجاب کرد در حد 23 تا 25 میلیون تومان، دستمزد ها را افزایش دهد. نرخ تورم نیز بر اساس اعلام مرکز آمار، حدود 42 درصد است. همه این ها نشان می دهد که رقم دستمزد باید بیشتر از 60 الی 70 درصد …

به خیر و شر و دینی و غیردینی بودن آن کاری نداریم، این قانون است. ما می گوییم خدا پدرتان را رحمت کند که به قانون ارجاع می دهید. مگر همان قانون نگفته در تعیین حداقل دستمزد استاندارد حداقلی که حکومتگران باید رعایت کنند این است که به اندازه نرخ تورمی که رسما اعلام شده قدرت خرید از دست رفته را جبران کنند. چگونه می شود که مقامات رسمی اعلام می کنند اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک کمک کنند تورم را روی 40 …

25 اسفندماه، با حضور 60 تیرانداز از سراسر استان در دو ماده تنفنک و تپانجه ده متر برگزار شد و در پایان این مسابقات در آیینی از سوی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان به نفرات برتر هر بخش، مدال و احکام قهرمانی اهدا شد گفتنی است نفرات برتر به عنوان نمایندگان کارگران استان خوزستان به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد …

دیدگاهتان را بنویسید