تحقق جهش تولید با جذب سرمایه و ورود تکنولوژی‌های جدید

یک کارشناس اقتصادی گفت: برای تحقق به شعار سال باید جذب سرمایه‌های( داخلی و خارجی) در تولید جذب شود و تکنولوژی‌های جدید برای سرعت بخشی به این حوزه ورود پیدا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید