بورس پرس – افزایش سرمایه ۲۰۰۹ درصدی بانک دی از تجدید ارزیابی تصویب شد


ریحان نیوز – به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع فوق العاده بانک دی صبح با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور 57 درصدی سهامداران برگزار و با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 2009 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تصویب شد. براین اساس، “دی” به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مادۀ 141 قانون تجارت، سرمایه فعلی را از 640 میلیارد تومان به 13.5 هزار میلیارد تومان رساند. همچنین مجمع فوق العاده با انجام افزایش سرمایه از 13.5 به 15 میلیارد تومان معادل 11 درصد از محل آورده نقدی سهامداران موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کرد تا پس از أخذ مجوز از سازمان و بانک مرکزی نسبت به عملی شدن آن اقدام شود. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎​

دیدگاهتان را بنویسید