به روز رسانی| نویدکیا: در فاز هجومی زیاد موفق نبودیم

به روز رسانی| نویدکیا: در فاز هجومی زیاد موفق نبودیم

دیدگاهتان را بنویسید