باشگاه خبرنگاران جوان – مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه از طریق موبایل خدمات دریافت کنند؟


جلوی گسترش این بیماری را بگیرد در این گزارش نحوه استفاده از اپلیکیشن موبایل تامین همراه (نسخه وب) سازمان تامین اجتماعی به صورت غیر حضوری آموزش داده شده است. 

اپلیکیشن موبایل سازمان تامین اجتماعی از این پس جهت ارائه تمامی خدمـات غیر حضـوری مخاطبین سازمـان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در این مرحله اگر از قبل در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی ثبت نام کرده اید، کافیست کد ملی به همراه کلمه عبور خود را وارد کنید. 

توجه داشته باشید
چنانچه دارای حساب کاربری نمی باشید بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید
 
استعلام استحقاق درمان :
در این مرحله با وارد نمودن کد ملی بدون نیاز به ثبت نام و حتی ورود به اپلیکیشن می توانید وضعیت استحقاق درمان را بررسی کنید.

معرفی بخش های اصلی اپلیکیشن:
اپلیکیشن سازمان تامین اجتماعی دارای سه بخش اصلی می باشد:

میز خدمت غیر حضوری

تامین اجتماعی من

پروفایل کاربری

میز خدمت غیرحضوری:
در این قسمت سرویس های اصلی طراحی شده که افراد می توانند با انتخاب هر کدام از منوها از خدمات آن سرویس بهرمند شوند.

تامین اجتماعی من:
در این قسمت لیست کلیه درخواست ها ثبت شده را مشاهده و از نتیجه اقدامات انجام شده مطلع شوید، همچنین فضای اختصاصی برای کاربران محترم در نظر گرفته شده است که مکاتبات خود می توانند در این قسمت مشاهده و دانلود کنید.

پروفایل کاربری:
این قسمت شامل موارد ذیل می باشد:

اطلاعات هویتی

وضعیت حمایت های درمانی

وضعیت ارتباط با سازمان تامین اجتماعی

ثبت و مشاهده شماره حساب بانکی معرفی شده به سازمان تامین اجتماعی

مشاهده و تغییر شماره موبایل معرفی شده به سازمان تامین اجتماعی

معرفی سرویس های میز خدمت:
1- نمایش کلیه سوابق
در این سرویس لیست سوابق به تفکیک سال به همراه نام محل کار نمایش داده می شود.
مرحله اول:
در فرم باز شده بر روی هر یک سال های که مد نطر دارید کلیک کنید.

 
مرحله دوم:
نمایش جزییات کاملی از میزان روزهای که حق بیمه پرداخت گردیده به تفکیک هر ماه نمایش داده می شود.

2- سوابق ریز دستمزد
در این سرویس سوابق به همراه ریز دستمزد دریافتی به تفکیک سال و ماه نمایش داده می شود.
مرحله اول:
در فرم باز شده بر روی هر یک سال هایی که مد نظر دارید کلیک کنید. 

 
مرحله دوم:
نمایش جزییات کاملی از میزان روزهایی که حق بیمه پرداخت شده  به همراه ریز حقوق دریافتی به تفکیک هر ماه نمایش داده می شود.

3- نمایش سوابق تلفیقی
در این سرویس جمع کل سابقه به تفکیک هر سال به همراه تعداد روزهای بیمه شده در سال به کاربر نمایش داده می شود.
مرحله اول:
در فرم باز شده بر روی هر یک سال های که مد نطر دارید کلیک کنید.

مرحله دوم:
نمایش جزییات کاملی از میزان روزهای که حق بیمه پرداخت شده به تفکیک هر ماه نمایش داده می شود.

4- درخواست هدیه ازدواج
در این سرویس کاربر می تواند درخواست دریافت هدیه ازدواج خود را ثبت کند تا در سامانه متمرکز تعهدات کوتاه مدت ایجاد شده و به اداره کل امور مالی ارسال خواه شد
مرحله اول:
در فرم باز شده کد ملی همسر و تاریخ عقد را وارد کنید.

مرحله دوم:
پس از احراز شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج بر روی گزینه ارسال درخواست کلیک کنید. 

5- عناوین شغلی
در این سرویس کاربر می تواند لیست عناوین شغلی که تا کنون ثبت گردیده را مشاهده کنید.

6- محاسبه مبلغ غرامت دستمزد ایام بیماری
در این سرویس کاربر می تواند میزان مبلغ غرامت مدت بیماری خود را مشاهده کند.
مرحله اول:
در فرم باز شده زمان شروع و پایان استراحت به همراه وضعیت تاهل خود را انتخاب کنید.

مرحله دوم:
پس از ورود اطلاعات بر روی گزینه محاسبه مبلغ کلیک کرده و نتیجه محاسبات را مشاهده کنید.

7- محاسبه کمک هزینه ازدواج
در این سرویس کاربر می تواند میزان مبلغ کمک هزینه ازدواج خود را مشاهده کند.
مرحله اول:
در فرم باز شده تاریخ عقد خود را وارد کنید.

مرحله دوم:
پس از ورود اطلاعات بر روی محاسبه مبلغ کلیک کرده و نتیجه محاسبات را مشاهده کنید. 

8- محاسبه کمک هزینه بارداری
در این سرویس کاربر می تواند میزان مبلغ کمک هزینه بارداری خود را مشاهده کنید. 
توجه داشته باشید !این سرویس مخصوص بانوان می باشد.
 
مرحله اول:
در فرم باز شده تاریخ شروع و پایان دوران بارداری را وارد کنید. 

مرحله دوم:
پس از ورود اطلاعات بر روی گزینه محاسبه مبلغ کلیک کرده و نتیجه محاسبات را مشاهده کنید. 
9- فیش مستمری
در این سرویس کاربر می تواند ریز فیش حقوقی خود را مشاهده کنید.
توجه داشته باشید !این سرویس مخصوص مستمری بگیران می باشد
مرحله اول:
در فرم باز شده ابتدا شماره مستمری خود را انتخاب کرده و پس از آن نوع پرداخت که شامل پرداخت ماهانه / عیدی / تفاوت افزایش معوقه می باشد را انتخاب و در آخر تاریخ فیش را وارد کنید. 

مرحله دوم:
پس از ورود اطلاعات بر روی جستجوی فیش مستمری کلیک کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

مرحله سوم:
با کلیک بر روی ارسال به صندوق شخصی می توانید با مراجعه به تامین اجتماعی من و در بخش صندوق شخصی من فیش حقوقی خود را در قالب PDF مشاهده و دانلود کنید.

10) استعلام وضعیت مستمری بگیران
در این سرویس کاربر می تواند از وضعیت مستمری خود مطلع شود.
توجه داشته باشید !این سرویس مخصوص مستمری بگیران می باشد
 
مرحله اول :
در فرم باز شده وضعیت مستمری کاربر به همراه اطلاعات بیمه ای نمایش داده می شود.

مرحله دوم:
جهت ارسال به صندوق شخصی وضعیت مستمری و ارائه به سازمان ها و ارگانها ابتدا نام موسسه / نهاد را انتخاب کنید، سپس نام شعبه دریافت کننده را وارد  کرده و در انتها بر روی ارسال به صندوق شخصی کلیک کنید.

مرحله سوم :
پس از ارسال به صندوق شخصی  با مراجعه به قسمت تامین اجتماعی من و  در بخش صندوق شخصی من  استعلام خود را در قالب PDF مشاهده و دانلود کنید. 

معرفی پروفایل کاربری :
1- اطلاعات هویتی
در این سرویس کاربر می تواند اطلاعات هویتی و شماره تامین اجتماعی خود را مشاهده کند. 

2- وضعیت حمایت های درمانی
در این سرویس کاربر می تواند از وضعیت حمایت درمانی خود تا تاریخ جاری مطلع و آن را مشاهده کند.

2- وضعیت حمایت های درمانی
در این سرویس کاربر می تواند از وضعیت حمایت درمانی خود تا تاریخ جاری مطلع و آن را مشاهده کند.

3) ارتباط فعال با تامین اجتماعی
در این سرویس کاربر می تواند از وضعیت ارتباط با تامین اجتماعی تا تاریخ جاری مطلع و آن را مشاهده کند.

مرحله اول:
جهت ارسال به صندوق شخصی وضعیت ارتباط با تامین اجتماعی و ارائه به سازمان ها و ارگان ها ابتدا نام موسسه / نهاد را انتخاب کنید.
سپس نام شعبه دریافت کننده را وارد کرده و در انتها بر روی ارسال به صندوق شخصی کلیک کنید.

مرحله دوم:
پس از ارسال به صندوق شخصی با مراجعه به قسمت تامین اجتماعی من و  در بخش صندوق شخصی من استعلام خود را در قالب PDF مشاهده و دانلود کنید. 

 
4) شماره حساب بانکی
در این سرویس کاربر می تواند شماره حساب معرفی شده با سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت هزینه ها را مشاهده کند و در صورت عدم معرفی شماره حساب، در این قسمت شماره حساب خود را معرفی کند. 

معرفی شماره حساب جدید :
مرحله اول:
جهت معرفی حساب جدید ابتدا وارد قسمت شماره حساب بانکی در پروفایل کاربری شده و سپس بر روی علامت + کلیک کنید.
مرحله دوم:
در فرم باز شده اطلاعات فوق را وارد کرده و بر روی دکمه ثبت و تأیید کلیک کنید تا حساب جدید در سیستم ثبت شود.

5) تغییر شماره موبایل
در این سرویس کاربر می تواند شماره همراه که پیامک های سازمان تامین اجتماعی ارسال می شود را معرفی و مشاهده کند. 

معرفی شماره تلفن همراه جدید
پس از ورود به صفحه تغییر شماره موبایل در صورتی که تمایل به تغییر شماره موبایل خود در قسمت شماره تلفن همراه جدید شماره تلفن همراه جدید را وارد کنید و بر روی تأیید و دریافت کد اعتباری کلیک کنید. 

6) خروج از اپلیکیشن
پس از اتمام فعالیت در اپلیکیشن سازمان تامین اجتماعی بر روی خروج از تامین همراه کلیک کنید تا از برنامه خارج شوید.

بیشتر بخوانید: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید