باشگاه خبرنگاران جوان – انتقال بیش از ۷۹ هزار متریک تُن کالا در افغانستان


ریحان نیوز –
اداره ملی خط‌آهن طالبان می‌گوید، در هفته گذشته، ۷۹ هزار و ۸۳۴ متریک تُن مواد نفتی و غیر نفتی از طریق خطوط آهن حیرتان، آقینه و تورغندی وارد و صادر شده است.
این اداره با نشر خبرنامه‌ای در شبکه ایکس گفته است که از این میان ۶۹۰۶۸ از طریق خط اهن بندر حیرتان، ۲۶۵۳ متریک تن از طریق خط آهن بندر آقینه و ۸۱۱۳ متریک تن از طریق خط آهن بندر تورغندی انتقالات صورت گرفته است.

∎​

دیدگاهتان را بنویسید