ایمنا – قیمت سکه پارسیان تا پیش از امروز ۱۸ فروردین ۱۴۰۱


ریحان نیوز –
به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه پارسیان تا پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:
۱. سکه ۵۰ سوتی با ۱.۰۸ درصد کاهش به ۶۶۰.۱۰۰ ریال رسید.
۲. سکه ۱۰۰ سوتی با ۱.۰۸ درصد کاهش به ۱.۳۰۰.۲۰۰ ریال رسید.
۳. سکه ۱۵۰ سوتی با ۱.۰۸ درصد کاهش به ۱.۹۴۰.۳۰۰ ریال رسید.
۴. سکه ۲۰۰ سوتی با ۱.۰۸ درصد کاهش به ۲.۵۸۰.۴۰۰ ریال رسید.
۵. سکه ۲۵۰ سوتی با ۱.۰۸ درصد کاهش به ۳.۲۲۰.۵۰۰ ریال رسید.
۶. سکه ۳۰۰ سوتی با ۱.۰۸ درصد کاهش به ۳.۸۶۰.۶۰۰ ریال رسید.
۷. سکه ۴۰۰ سوتی با ۱.۰۸ درصد کاهش به ۵.۱۴۰.۸۰۰ ریال رسید.
۸. سکه ۵۰۰ سوتی با ۱.۰۸ درصد کاهش به ۶.۴۲۱.۰۰۰ ریال رسید.
۹. سکه یک گرمی پارسیان با ۱.۰۸ درصد کاهش به ۱۲.۸۲۲.۰۰۰ ریال رسید.
۱۰. سکه ۱.۵ گرمی پارسیان با ۱.۰۸ درصد کاهش به ۱۹.۲۰۵.۰۰۰ ریال رسید.
۱۱. سکه دو گرمی پارسیان با ۱.۰۸ درصد کاهش به ۲۵.۶۲۴.۰۰۰ ریال رسید.

∎​

دیدگاهتان را بنویسید