ایرنا – خاندوزی: مقررات کسب وکارها پس از درج در درگاه لازم‌الاجرا است


ریحان نیوز –
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در این توئیت تصریح کرد: «از آخر اردیبهشت برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و پایان دادن به بخشنامه‌های ناگهانی: تمام دستگاه‌ها باید مقررات کسب‌وکارها را یک هفته قبل از ابلاغ، برای اطلاع تشکل‌ها روی تارنمای خود قرار دهند.مقررات کسب و کارها فقط و فقط پس از درج در درگاه، لازم‌الاجرا خواهد بود.تسهیل_تولید#»

∎​

دیدگاهتان را بنویسید