اقتصاد نیوز – عبور بسط هفتگی بازار باز از 80 هزار میلیارد تومان


ریحان نیوز – به گزارش اقتصادنیوز ، عملیات بازار باز دوباره در هفته سوم بهمن روند افزایشی پیدا کرده و به دومین رکورد بسط هفتگی خود در نیمه بهمن ماه رسید. 
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار در هفته منتهی به 18 بهمن ماه علاوه بر  افزایش بسط نقدینگی در این بازار نشان از کاهش نرخ سود در این بازار نیز بوده است.
رکورزدنی بسط نقدینگی در بازار باز 
بانک مرکزی هر هفته برای بهبود وضعیت بانک ها و مدیریت نرخ بهره در بازار باز اقدام به جذب و بسط نقدینگی در این بازار بوده است. در این بازار بانک مرکزی با خرید اوراق از بانک ها در این نهاد های مالی اقدام به بسط پول کرده و بانک ها نیز تعهد می دهند که در تاریخ سررسید مشخص و بانرخ سود معلوم این اوراق را دوباره از بانک مرکزی خریداری کنند.
در همین رابطه در هفته سوم بهمن ماه در بانک مرکزی 81 هزار و 70 میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده که صد درصد کل نیاز بانک ها در این بازار در هفته اخیر بوده است.
بانک مرکزی با ثبت این رقم از بسط پول در این بازار به دومین رکورد خود در تاریخ برگزاری بازار باز دست پیدا کرد.
از سوی دیگر باتوجه به عملیات هفته گذشته نیز 77 هزار و 290 میلیارد تومان ار بانک ها جمع آوری کرده که خالص عملیات در این بازار را به 3 هزار و 780 میلیارد تومان رسانده که بیشترین میزان این رقم در یک ماه و نیم اخیر بوده است.

کف نرخ سود در چهار ماه اخیر
اتفاق مهم دیگر در این بازار علاوه بر رشد بسط پول کاهش نرخ سود بسط نقدینگی در این بازار بوده است.
به طور کلی یکی از اهداف کلی بانک مرکزی در ماه های اخیر، طبق دستور دولت، کنترل نرخ سود بین بانکی در سقف 20 درصد بوده است. در همین رابطه در این هفته بسط نقدینگی انجام شده با نرخ سودی معادل با 19 درصد انجام گرفته که کمترین نرخ سود بسط نقدینگی در بازار باز در 4 ماه اخیر بوده است.
این عمل به همراه بسط زیاد نقدینگی می تواند عاملی باشد تا نرخ سود بین بانکی را کاهش دهد.
رکورد بسط نقدینگی در بازارشبانه
طبق آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سومین هفته ماه میانی زمستان تقریبا 7 هزار و 890 میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانک مرکزی در بانک ها  در بازار شبانه بسط داده شده است.
به طور کلی در بازار شبانه بانک های دارای کسری از نهادهای مالی که دارای مازاد منابع هستند اقدام به استقراض پول می کنند. بانک مرکزی دامنه نرخ سود در این بازار را تعیین میکند که محدوده آن از 14 تا 22 درصد است.
در همین رابطه در این بازار اعتبارات قاعده مند یا استقراض بانک ها از بانک مرکزی نرخ سود 22 درصدی دارد که در این هفته در  بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر قرار گرفته است. 
∎​

دیدگاهتان را بنویسید