افکارنیوز – کاهش ۸۴ درصدی بارش ها در استان تهران


ریحان نیوز –
طبسی گفت: حجم ذخیره سد های پنج گانه تهران ۳۱۸ میلیون متر مکعب است که در مقایسه با ۴۲۱ میلیون متر مکعبی سال گذشته شاهد کاهش ۸۳ میلیون متر مکعبی هستیم . همچنین  بارش ها  نسبت به حد نرمال انتهای آبان  که ۷۰۰ میلیون متر مکعب بوده کاهش ۳۸۲ میلیون متر مکعبی داشته است. 
به گفته رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد نم رود از ابتدای سال آبی حجم بارش ها   ۵.۷ میلی متر است  که نسبت به سال گذشته ۲۷ میلی متر کاهش  و نسبت به متوسط بلند مدت ۳۰ میلی متر کاهش داشته است .

او می گوید: حجم ذخایر آبی سدها در تهران نسبت به سال گذشته‌  ۲۰ درصد کاهش و  نسبت به شرایط نرمال ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد.
 
∎​

دیدگاهتان را بنویسید