اطمینان خاطر روزنامه دولت به مردم درباره ثبات بازار ارز فقط تا پایان سال!


روزنامه ایران نوشت: نزولی شدن تورم و همچنین مهار انتظارات تورمی، بیانگر آن است که تا پایان سال ثبات بازار ارز ادامه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید