احتمال تغییر بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان

به گزارش ریحان نیوز، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از تحولی احتمالی در فرآیند ارائه خدمات درمانی به مستمری بگیران این سازمان خبر می‌دهد. ماجرای این تغییرات احتمالی چیست؟به تازگی محمد اسکندری، رئیس صندوق بازنشستگی کشوری از پیگیری سازمان متبوعش برای تغییر روال ارائه خدمات درمان تکمیلی به مستمری بگیران این سازمان خبر داده است.در نقل قول منتشر شده از وی آمده است: پیگیر تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در هیات دولت هستیم تا بلکه از این طریق هرکدام از بازنشستگان کشوری بتوانند از طریق دستگاه استخدامی سابق به خدمات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری چه می‌گوید؟اما ماجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که حالا صحبت از تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی آن به میان آمده است، چیست؟مطابق این ماده قانونی، تمامی دستگاه‌های دولتی ملزم هستند تا خدمات درمانی تکمیلی مورد نیاز کارکنان سابق و بازنشسته و اعضای خانواده‌هایشان را از محل بودجه‌های مصوب تامین کنند.از صحبت‌های اخیر مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری چنین استنباط می‌شود که تا به امروز هیچ دولتی برای اجرای این بخش از قانون آیین نامه‌ای تصویب نکرده است و دست‌کم در عمل رویه واحدی برای ارائه خدمات درمانی تکمیلی به بازنشستگان دولتی وجود نداشته است.اما اگر این موضوع صحت داشته باشد، این سوال نیز پدید می‌آید: تا به امروز بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری از چه طریقی تامین شده است؟ هرچه باشد همین چند روز پیش بود که اعلام شد بازنشستگان کشوری تنها تا پایان شهریور ماه مهلت دارند تا برای دریافت غرامت پزشکی سال ۱۴۰۰، اسناد و مدارک خود را به بیمه آتیه سازان حافظ تحویل دهند.محض یادآوری بیمه آتیه سازان حافظ یکی از شرکت‌های بیمه‌ای است که در زمینه ارائه خدمات درمان تکمیلی فعالیت دارد و از چند سال پیش به این سو، بازنشستگان کشوری یکی از بیمه گذاران هستند.پیگیری‌های ریحان نیوز از صندوق بازنشستگی کشوری حکایت از آن دارد که در حال حاضر آنچه به عنوان خدمات بیمه درمان تکمیلی به کارکنان بازنشسته دولت ارائه می‌شود با آنچه که در ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری پیش بینی شده است تفاوت دارد و در صورت تصویب آیین نامه مورد نظر کیفت و کمیت این خدمات به صورت معنی‌داری تغییر خواهد کرد.وضعیت دسترسی کارکنان دولت به بیمه‌های درمانیعموم کارمندان دولت همزمان تحت پوشش دو صندوق بیمه‌ای مجزا هستند، اولی صندوق بازنشستگی کشوری که از فردای بازنشستگی یا فوت به آنها و اعضای خانواده‌هایشان مستمری پرداخت می‌کند و دومی، صندوق بیمه خدمات درمانی که وظیفه آن ارائه خدمات درمانی پایه به کارمندان شاغل و بازنشسته و اعضای خانواده‌هایشان است.در تعریف بیمه پایه نیز دانستن این نکته کفایت می‌کند که طبق اصل بیست و نهم قانون اساسی، عموم شهروندان باید برای روز مبادا تحت پوشش حمایت‌های دارویی و درمانی قرار بگیرند و این همان خدماتی است که تحت عنوان بیمه پایه از سوی صندوق بیمه‌ خدمات درمانی به کارمندان شاغل و بازنشسته دولت ارائه می‌شود.از آنجا که بیمه‌های پایه شامل طیف متنوعی از خدمات معین و محدود پزشکی است که دولت آن را برای عموم شهروندان تحت پوشش تدارک دیده است، در ادبیات صنعت بیمه به خدمات درمانی مورد نیازی که در این لیست قرار ندارند، بیمه تکمیلی گفته می‌شود.البته با وجود آنکه مرز میان خدمات درمانی پایه و تکمیلی مشخص به نظر می‌رسد اما در عمل این مرز بندی تحت تاثیر مسائلی همچون عرضه محدود و تقاضای بالا و نیز گران بودن خدمات درمانی ثابت نیست و در عمل متقاضیان خدمات درمانی ناگزیرند تا از بیمه‌های تکمیلی برای رفع نیازهای پایه‌ای خود استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید