اتفاق صداوسیما؛ حمله سایبری یا کار عوامل نفوذی؟

معاون وزیر کشور گفت: اتفاق صداوسیما درحال بررسی هستند که آیا این اقدام حمله سایبری یا عوامل نفوذی بوده است.
نوشته اتفاق صداوسیما؛ حمله سایبری یا کار عوامل نفوذی؟ اولین بار در ریحان نیوز پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید