آفتاب – این خودرو ۵۰ میلیون تومان گران شد


ریحان نیوز – آفتاب‌‌نیوز :
بررسی بازار خودرو در یک هفته گذشته حاکی از کاهش نوسانات قیمتی در این بازار است، به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل ۱۱۱ آن در این مدت بر روی قیمت ۳۰۰ میلیون تومان ثابت بوده‌است و مدل ۱۳۱ آن اما در یک هفته گذشته ۵ میلیون تومان ارزان شده‌است و ۲۸۵ میلیون تومان قیمت خورده‌است و سایر مدل‌های پراید نیز در هفته‌ای که گذشت از نوسانات قیمتی در امان بوده‌اند.
در بین خودروهای پژو، مدل ۲۰۰۸ سال ۱۳۹۹ آن از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۳۹۸ این خودرو نیز در این مدت ۵۰ میلیون تومان گران شده‌است و در حال حاضر ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است.
خودروهای تیبا نیز در این مدت از افزایش قیمت‌ها در امان نبودند به طوری که تیبا ۲ مدل ۱۴۰۱ از ۳۱۲ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۳۱۵ میلیون تومان رسیده‌است.
خودروهای کوییک نیز در این یک هفته افزایش قیمت‌ها را تجربه کردند به طوری که کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ از ۳۰۰ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۳۰۵ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ آن نیز از ۳۱۰ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۳۱۰ میلیون تومان رسیده‌است.
خودروهای دنا نیز در این مدت گران شدند؛ به طوری که دنا معمولی مدل ۱۴۰۰ از ۵۹۵ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۶۰۵ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز از ۶۲۰ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۶۲۵ میلیون تومان رسیده‌است.

∎​

دیدگاهتان را بنویسید