آغاز آزمایشی ادغام کارت سوخت با کارت بانکی – ریحان نیوز

به گزارش ریحان نیوز، جواد اوجی، وزیر نفت گفت: ادغام کارت سوخت با کارت های بانکی به صورت پایلوت در یکی از جایگاه های پمپ بنزین در حال آزمایش است.
وی در جواب اینکه آیا این اقدام تاثیری در قیمت بنزین دارد یا نه گفت: در قیمت بنزین تاثیری ندارد و کار برای مردم راحت و تسهیل می کند.
وزیر نفت در ادامه گفت: منتظریم سایر دستگاها بیایند کمک کنند تا زیر ساختش را در سراسر کشور مهیا کنیم.

منبع: انتخاب

]]>

دیدگاهتان را بنویسید